Click to order
Cart
Ваше замовлення
Total: 
Ваше імя та призвіще
E-mail
Телефон
Варіанти доставки
Для замовлень понад 1500 грн — кур’єром по Києву безплатно.
Адреса для доставки
При замовленні кур’єром вкажіть Вашу повну адресу. Або ж номер відділення та місто при доставці Новою Поштою.
публічна оферта
Ця Публічна оферта (далі - Оферта) є пропозицією фізичної особи-підприємця Бохонко Наталії Богданівни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 404 000 0000 027083 від 10.09.2015 року (далі - Продавець), укласти Договір купівлі-продажу товарів за допомогою засобів технічних можливостей вебсайту https://shippingkyiv.com/ (далі - Договір), на зазначених у Договорі умовах з будь-якою фізичною особою, яка прийняла умови Договору (далі - Покупець) та відповідає вимогам, встановлених Договором.

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови є однаковими для всіх Покупців.


Перед тим, як здійснити замовлення, уважно ознайомтеся зі змістом Оферти.


Для того щоб укласти Договір Покупець повинен здійснити акцепт, тобто надати свою повну і беззастережну згоду на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті, шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті.

Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони керуються його умовами, документами, що становлять його невід'ємну частину, а також нормами українського законодавства (Цивільним кодексом України № 435-IV від 16.01.2003 року, Господарським кодексом України № 436-IV від 16.01.2003 року, Законом України "Про захист прав споживачів" № 1023-XII від 12.05.1991 року, Законом України "Про електронну комерцію" № 675-VIII від 03.09.2015 року, іншими актами, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору) та нормами міжнародного законодавства, що регулюють відносини, які виникають на підставі цього Договору.


1.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.Продавець – фізична особа-підприємець Бохонко Наталія Богданівна, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 404 000 0000 027083 від 10.09.2015 року, та знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10.
1.2.Товар – визначена Продавцем продукція, опис якої розміщений за дорученням Продавця на Сайті.
1.3.Покупець – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює Замовлення Товарів у Продавця з використанням Сайту на умовах, визначених цим Договором.
1.4.Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, самостійно обраних на Сайті, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту.
1.5.Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою https://shippingkyiv.com/, разом з усіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про Товар.
1.6.Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональні дані надаються виключно для здійснення оформлення замовлення та доставки товару.


2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару за допомогою засобів технічних можливостей Сайту, в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем Товарів по категоріям;

б) самостійне оформлення Покупцем Замовлення;

в) оплату Покупцем Замовлення;

г) виконання Замовлення і передачу Товару Покупцеві у власність;

ґ) правила використання Сайту.

2.2.Повним і безсуперечним прийняттям Оферти є факт оформлення Замовлення натисканням на посилання «оформити замовлення» в кошику та придбання товару в порядку, передбаченому цим Договором, за цінами, вказаними на Сайті а також згода з умовами оплати і доставки Товару.
2.3.Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору і реалізації Товару.


3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар на підставі Замовлення, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
3.2.Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3.Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.


4.ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ДОСТАВКА ТОВАРУ

4.1.Засобами технічних можливостей Сайту Покупцю надається можливість ознайомитися з пропозиціями Товарів Продавця та оформити Замовлення.
4.2.Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті і наявний у Продавця. Кожна позиція Товару може бути представлена в Замовленні в будь-якій кількості.
4.3.Покупець самостійно оформляє Замовлення через Сайт додаючи обрані Товари у "Кошик" шляхом натискання кнопки "Додати у кошик", заповнення форми та підтвердження прийняття Оферти.

У формі Покупець обов'язково вказує своє прізвище, ім'я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім'я та по-батькові Отримувача Товару.

Покупець несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні полів на Сайті інформації, а також її відповідність законодавству України. Продавець не приймає на себе зобов'язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Покупцем при заповненні полів на Сайті.

4.4.Після заповнення форми "Оформлення Замовлення", Покупець обов'язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку акцепту Оферти в повному обсязі проставляє позначку у відповідному полі та натискає кнопку «Розмістити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.
Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.5.Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.
4.6.Протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Продавець зобов'язується:
підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер;
направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою) або іншим способом, зокрема, шляхом телефонного зв'язку, проінформувати Покупця про прийняття Замовлення в роботу.
4.7.Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені цим Договором, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.
4.8.Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка та оплата».
3.6. Доставка Товару може здійснюватись наступними способами:

поштою (до відповідного відділення Нової Пошти);
кур'єром (лише в межах м. Києва);
4.9.Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов'язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту укладання Покупцем цього Договору, доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити/передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні.
4.10.У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.
4.11.У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 7 календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.
4.12.Товар передається Покупцю або Отримувачу Товар в належним чином упакованому вигляді.


5.ОПЛАТА ПОСЛУГ
5.1.Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару (зазначеної на Сайті) і вартості доставки (у випадку обрання Покупцем доставки кур'єром).

5.1.Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару (зазначеної на Сайті) і вартості доставки (у випадку обрання Покупцем доставки кур'єром).
Вартість доставки Товару оплачується Покупцем самостійно при його отриманні, якщо інше не узгоджено при оформлені Замовлення.

5.2.Оплата Послуг здійснюється безготівковим платежем на Сайті через платіжний сервіс Liqpay картками Visa та MasterCard (будь-якого банку України).
5.3.Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні.
5.4.Покупець несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші, передбачені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентів банківської карти. Покупець дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних. Після переходу Покупцем у поле для введення реквізитів платіжної картки, відповідальність за надання послуг несе платіжна система LiqPay.


6.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1.Покупець має право:

6.1.1.вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору;
6.1.2.залишати відгуки на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, у соціальних мережах, які прямо або опосередковано стосуються Компанії, наданих Послуг, Додаткових Послуг;
6.1.3.користуватися усіма доступними сервісами та інформаційними розділами Сайту з ціллю аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Товарів;
6.1.4.здійснювати Замовлення Товару для третіх осіб або від їх імені, тільки якщо Покупець був уповноважений цими особами на здійснення вибору та Замовлення Товару, а також на надання персональних даних, що вимагаються для Замовлення Товару;
6.1.5.подавати Продавцю на розгляд свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сайту.

6.2.Покупець зобов'язаний:

6.2.1.до моменту укладення цього Договору ознайомитися з його змістом, умовами і цінами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках Сайту;
6.2.2.своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах та у порядку, передбачених цим Договором;
6.2.3.дотримуватися умов цього Договору;
6.2.4.надсилати Продавцю правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;
6.2.5.не порушувати права та ділову репутацію Продавця, зокрема права інтелектуальної власності;
6.2.6.самостійно оформити Замовлення на Сайті;
6.2.7.при отриманні Товару у кур'єра впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати кур'єр.

6.3.
Покупцю забороняється:

6.3.1.впливати на роботу Сайту методами, результатом використання яких може стати порушення його роботи;
6.3.2.вносити неправдиві, неактуальні, або такі, що не відповідають умовам цього Договору дані;
6.3.3.завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
6.3.4.поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Продавця або наносять шкоду його діловій репутації.

6.4.
Продавець має право:

6.4.1.на свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Покупця, додавати нові чи скорочувати наявні позиції Товару, змінювати ціни на Товар, доступні на Сайті сервіси та функціонал, дизайн;
6.4.2.проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;
6.4.3.зберігати та обробляти інформацію, яка отримується в процесі отримання та виконання Замовлень, не втручаючись у саму інформацію;
6.4.4.надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Покупця, що містять інформацію про Сайт, Товари;
6.4.5.моніторити (контролювати) і записувати телефонні дзвінки, що надходять до Покупця, служби підтримки Сайту, здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування і виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов'язаних з правовідносинами, що випливають з цього Договору.

6.5.
Продавець зобов'язаний:

6.5.1.забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України;
6.5.2.передати Покупцю Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов цього Договору;
6.5.3.дотримуватися умов цього Договору;
6.5.4.усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Сайту для Покупців;
6.5.5.надавати Покупцям достовірну інформацію, що стосується його діяльності за цим Договором, шляхом опублікування на Сайті.

6.1.Покупець має право:
6.1.1.вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору;
6.1.2.залишати відгуки на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, у соціальних мережах, які прямо або опосередковано стосуються Компанії, наданих Послуг, Додаткових Послуг;
6.1.3.користуватися усіма доступними сервісами та інформаційними розділами Сайту з ціллю аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Товарів;
6.1.4.здійснювати Замовлення Товару для третіх осіб або від їх імені, тільки якщо Покупець був уповноважений цими особами на здійснення вибору та Замовлення Товару, а також на надання персональних даних, що вимагаються для Замовлення Товару;
6.1.5.подавати Продавцю на розгляд свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сайту.

6.2.Покупець зобов'язаний:
6.2.1.до моменту укладення цього Договору ознайомитися з його змістом, умовами і цінами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках Сайту;
6.2.2.своєчасно оплатити та отримати Замовлення на умовах та у порядку, передбачених цим Договором;
6.2.3.дотримуватися умов цього Договору;
6.2.4.надсилати Продавцю правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;
6.2.5.не порушувати права та ділову репутацію Продавця, зокрема права інтелектуальної власності;
6.2.6.самостійно оформити Замовлення на Сайті;
6.2.7.при отриманні Товару у кур'єра впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати кур'єр.

6.3.Покупцю забороняється:
6.3.1.впливати на роботу Сайту методами, результатом використання яких може стати порушення його роботи;
6.3.2.вносити неправдиві, неактуальні, або такі, що не відповідають умовам цього Договору дані;
6.3.3.завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
6.3.4.поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Продавця або наносять шкоду його діловій репутації.

6.4.Продавець має право:

6.4.1.на свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Покупця, додавати нові чи скорочувати наявні позиції Товару, змінювати ціни на Товар, доступні на Сайті сервіси та функціонал, дизайн;
6.4.2.проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;
6.4.3.зберігати та обробляти інформацію, яка отримується в процесі отримання та виконання Замовлень, не втручаючись у саму інформацію;
6.4.4.надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Покупця, що містять інформацію про Сайт, Товари;
6.4.5.моніторити (контролювати) і записувати телефонні дзвінки, що надходять до Покупця, служби підтримки Сайту, здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування і виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов'язаних з правовідносинами, що випливають з цього Договору.

6.5.
Продавець зобов'язаний:
6.5.1.забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України;
6.5.2.передати Покупцю Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов цього Договору;
6.5.3.дотримуватися умов цього Договору;
6.5.4.усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Сайту для Покупців;
6.5.5.надавати Покупцям достовірну інформацію, що стосується його діяльності за цим Договором, шляхом опублікування на Сайті.


7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1.Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, у випадках та розмірах, встановлених чинним законодавством України.
7.2.Продавець не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену роботу Сайту. Продавець зобов'язується самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні Сайту, щоб захистити своє обладнання або програмне забезпечення від вірусів.
7.3.Продавець не несе відповідальності у випадку:
7.3.1.незнання або недотримання Покупцем умов цього Договору;
7.3.2.недбалого ставлення Покупця до заходів безпеки і захисту його персональних, платіжних або інших даних;
7.3.3.неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей Покупцем або порушення Покупцем умов цього Договору.
7.4.Покупець несе відповідальність за розміщення відгуків на Сайті, іншому веб-ресурсі, соціальних мережах.
7.5.Покупець несе повну відповідальність за надання даних про засоби зв'язку з ним (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), а також ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера телефону, в тому числі за дії третіх осіб.
7.6.Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.7.Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.


8.ПОВЕРНЕННЯ ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" друковані видання належної якості не підлягають обміну, поверненню.
8.2.У випадку виявлення поліграфічного браку Товару (бракований Товар) Продавець, за бажанням Покупця, здійснює обмін Товару на Товар належної якості, або здійснює повернення коштів у розмірі вартості повернутого Товару.
При цьому, поліграфічний брак – це дефект, який виник внаслідок недотримання технології виробництва, що призводить до перекручування або втрати інформації: розмазування фарби, непродруковування фарби, нечіткий друк, склеєні сторінки, нерівне обрізання, перевернуті аркуші, відсутність аркушів, або їх повторення, невідповідність назви книжки (журналу) на обкладинці її (його) змісту, відсутність друкованого тексту, зам'яті друкарським верстатом сторінки тощо.

8.3.Покупець має право повернути бракований Товар протягом 14 календарних днів з моменту отримання. Для цього слід оформити заявку, звернувшись за тел. +38 (066) 972 666 1, або написавши на e-mail natalia@shippingkyiv.com.
8.4.Повернення бракованого Товару здійснюється за рахунок Продавця. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю, у розмірі вартості повернутого Товару, після отримання Продавцем Товару з елементами поліграфічного браку.


9.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення цього Договору.
9.2.Під обставинами непереборної сили або випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, які мають об'єктивний характер, і які Сторони не могли передбачити або запобігти.
Сторони відносять до таких умов, зокрема: обставини, спричинені винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої в роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої в роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, дії або розпорядження будь-яких державних органів, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, блокади, військові ембарго, загальна військова мобілізація, військові дії, акти тероризму, революції, повстання, масові заворушення, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями і актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов'язані з ліквідацією наслідків, спричинених винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями, а також іншими обставинами, які знаходяться поза межами розумного контролю Сторін.

9.3.Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення або надсилання повідомлення на електронну пошту) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. При цьому така Сторона в цей самий строк зобов'язана звернутися до Торгово-промислової палати України (іншого органу, уповноваженого нормами чинного законодавства на засвідчення настання форс-мажорних обставин) для отримання у встановленому порядку документа, який засвідчує настання форс-мажорних обставин. Після отримання такого документа Сторона зобов'язана надати його іншій Стороні протягом 2 (двох) робочих днів з дати його отримання. Аналогічні дії виконуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.
9.4.Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє іншу Сторону про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов'язань.
9.5.Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з 5 (п'ятого) календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору (залежно від того, яка подія станеться раніше). У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від іншої Сторони сплачувати завдані збитки.


10.ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

10.1.Покупець, оформлюючи замовлення на Сайті, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-УІ, надає свою безумовну згоду на збір і обробку особистих персональних даних Продавцем, що є Володільцем бази персональних даних.
10.2.Покупець надає наступні персональні дані: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти.
Ці персональні дані надаються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин (придбання товарів, забезпечення доставки поштових, кур'єрських відправлень), а також з метою реалізації інформаційно-сервісних послуг (розповсюдження інформаційних, рекламних, маркетингових повідомлень та спеціальних пропозицій будь-якими засобами зв'язку, включаючи SMS, електронну пошту).

Вказані персональні дані надаються Покупцем добровільно з наданням права безстрокового терміну зберігання та знищення.

10.3.Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», Покупець повідомлений про свої права як суб'єкта персональних даних.
Суб'єкт персональних даних (суб'єкт) має право:

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України;
отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані суб'єкта;
на доступ до своїх персональних даних;
отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, встановлених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю бази персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
відкликати згоду на обробку персональних даних;
знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.
10.4.Продавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Продавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами його регулювання.
10.5.Продавець надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до його вимог.
10.6.Поширення персональних даних без згоди Суб'єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


11.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1.Всі спори і розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в порядку, визначеному чинним законодавством України.
11.2.У випадку, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, будь-яка з Сторін має право звернутися до суду відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України.


12.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1.Дія цього Договору починається в момент прийняття Покупцем Оферти та проставлення відмітки про згоду з цим Договором, а припиняється в момент повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.
12.2.Покупець має право розірвати Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому Договором.
Повідомленням про розірвання Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, передбаченому Договором.

Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви та оформлення розрахункового документу Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

Розірвання Покупцем Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Договором.

12.3.Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
12.4.Сторони мають право розірвати цей Договір у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.


13.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1.Цей Договір і всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором, нормами чинного законодавства України.
13.2.Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Договору в цілому, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України.
13.3.Продавець може без будь-яких застережень і в будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.
13.4.Зміни та доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору та мають перевагу над цим Договором, якщо вони суперечать йому. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.
Продавець на свій розсуд може час від часу вносити зміни в умови цього Договору. Продавець буде публікувати зміни на Сайті, вказуючи дату останньої редакції цього Договору.

Продавець не має зобов'язань повідомляти Покупця про внесення змін до Договору. Покупець зобов'язується самостійно і регулярно перевіряти оновлення умов Договору та його останньої редакції.

13.5.Електронна версія цього Договору, в тому числі будь-яке електронне або sms-повідомлення прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не вимагають додаткового засвідчення, повинні вважатися належним доказом, і мати ту саму силу, що і будь-які інші документи або повідомлення, здійснені на паперовому носії, та повинні використовуватися при вирішенні будь-яких претензій або суперечок, які можуть виникати стосовно виконання цього Договору.
13.6.При виникненні претензій/ пропозицій Покупець може звернутися:
написавши у дірект в Інстаграм

написавши на пошту natalia@shippingkyiv.com

за телефоном +38 (066) 972 666 1


14.ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

14.1.З урахуванням контенту, наданого Покупцям, Продавець є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов'язаних з Сайтом, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, даними та графіками) і програмним забезпеченням та базами даних, що забезпечують їхнє функціонування.
14.2.Продавець надає Покупцям невиключне, особисте і невідчужуване право користування Сайтом відповідно до його цілей.
14.3.Забороняється будь-яке інше використання чи експлуатація Сайту, його контенту, без попереднього письмового дозволу Продавця, а саме:
14.3.1.відтворення, зміна, адаптування, поширення, публічна презентація та розповсюдження Сайту, Товарів та контенту, за винятком того, що прямо дозволено Продавцем;
14.3.2.декомпіляція і зворотний інжиніринг Сайту;
14.3.3.вилучення чи намагання вилучити (зокрема, з використанням роботів, що вилучають дані, чи інших схожих засобів для збирання даних) істотної частини даних Платформи.


15.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Бохонко Наталії Богданівни

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 404 000 0000 027083 від 10.09.2015 року

адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10

Email: natalia@shippingkyiv.com

Телефон: +38 (066) 972 6661

© https://shippingkyiv.com/. Всі права захищені.Версія Договору оновлена станом на 24.05.2020 р.Made on
Tilda